Postanowienia Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

Postanowienia Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

9 listopada 2019 r. odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń dla Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Tego dnia miał miejsce zjazd zwykły hufca, który zwoływany jest co 4 lata w celu wybrania nowych władz hufca i przyjęcie programu rozwoju. W zjeździe uczestniczą wszystkie osoby pełniące funkcje instruktorskie w hufcu. W tegorocznym zjeździe oprócz instruktorów Hufca ZHP …

Kolejne informacje przedzjazdowe

Kolejne informacje przedzjazdowe

Pod tym linkiem można znaleźć kolejne dokumenty do zapoznania się przed zjazdem: opinią chorągwi w sprawie działalności pracy komendy hufca, opinią komisji rewizyjnej w sprawie działalności komendy hufca oraz wnioskiem w przedmiocie absolutorium, a ponadto rozkazem z uzupełnieniem listy delegatów na zjazd. Pozostałe informacje można znaleźć tutaj i tutaj.

Informacje przedzjazdowe

Informacje przedzjazdowe

Przypominamy, że zjazd hufca odbędzie się 9 listopada w siedzibie hufca (ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń). Rozpocznie się on o godzinie – 10:00. Pełnomocnikiem z ramienia Komendy Chorągwi na zjeździe będzie hm. Beata Bardzińska. Pod tym linkiem można znaleźć sprawozdanie komendy hufca z działalności podczas ostatniej kadencji, proponowany regulamin obrad zjazdu oraz proponowany porządek obrad …

Manewry Harcerskie Harcmagedon 2019

Manewry Harcerskie Harcmagedon 2019

W dniach 18 – 20 października 2019 r. odbyła się jedna z największych imprez Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego – Manewry Harcerskie Harcmagedon. Do Szkoły Podstawowej w Choceniu przyjechały drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z: Boniewa, Chocenia, Chodcza, Kowala, Kruszyna i Lubienia Kujawskiego. Ponadto gościliśmy harcerzy z Hufca ZHP Nakło. Łącznie w Manewrach wzięło udział ponad …