Bezpieczna Rodzina

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy „Bezpieczna Rodzina” w Gminie Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które biorą udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach z samoobrony oraz zajęciach z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętności u uczestników projektu wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli również udział w czterech wycieczkach …

Klub Młodzieżowy w Lubrańcu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego w Lubrańcu. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubraniec. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu …

Klub Młodzieżowy Optymistyczny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Optymistyczny” w Gminie Lubień Kujawski. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubień Kujawski. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa …

Klub Młodzieżowy Energiczny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Energiczny” w Gminie Włocławek.  Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Włocławek. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad …

Klub Młodzieżowy Kreatywny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Kreatywny” w Gminie Kowal. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne,prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu …