Harcownie

Harcownie

“Harcownie – czyli metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, na który Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP uzyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt ten adresowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców. Na terenie naszego hufca powstaną dwie placówki: w Kruszynie (gmina Włocławek) i w Choceniu. Do każdej z placówek przyjętych będzie 15 osób. Uczestnictwo w świetlicy jest nieodpłatne, a podczas zajęć każdy z uczestników otrzyma poczęstunek. Każda placówka będzie realizować roczny program, który będzie zawierał: zajęcia prowadzone przez wychowawcę metodą harcerską, 5 wycieczek, 2 wydarzenia zorganizowane dla uczestników i jednego rodzica każdego uczestnika, 2 biwaki weekendowe oraz 10-dniowy obóz harcerski dla uczestników – każda z tych form aktywności jest również bezpłatna.

Rekrutacja do Harcowni w Choceniu odbędzie się w siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń w dniach: 29.03.2018 r. (czwartek) od godziny 16.30 do 19.30, oraz w 30.03.2018 r. (piątek) od godziny 15.00 do 17.00. W celu złożenia formularza zgłoszeniowego w innym terminie lub pytań można również skontaktować się z kierownikiem placówki – phm. Elizą Zaborowską – tel. 695 860 806.

Rekrutacja do Harcowni w Kruszynie prowadzona będzie w dniach 19-30 marca 2018 r.  W celu złożenia formularza zgłoszeniowego lub pytań można również skontaktować się z kierownikiem placówki – hm. Ewą Adamczyk – tel. 608 203 332.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *