Postanowienia Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

Postanowienia Zjazdu Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego

9 listopada 2019 r. odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń dla Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Tego dnia miał miejsce zjazd zwykły hufca, który zwoływany jest co 4 lata w celu wybrania nowych władz hufca i przyjęcie programu rozwoju. W zjeździe uczestniczą wszystkie osoby pełniące funkcje instruktorskie w hufcu.

W tegorocznym zjeździe oprócz instruktorów Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego udział wzięli pełnomocnicy z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP: phm. Paweł Biały oraz hm. Beata Bardzińska. Dotychczasową funkcję komendantki hufca przekazała phm. Katarzyna Jankowska po 11 latach pełnienia służby przez dwie pełne kadencje.

Po przywitaniu wszystkich zebranych rozpoczęto zjazd hufca. Po podjęciu decyzji dotyczących organizacji zjazdu rozpoczęto część oficjalną zjazdu. Phm. Katarzyna Jankowska złożyła podziękowania każdemu z instruktorów z hufca oraz przybyłym na zjazd gościom. Później miały miejsce liczne podziękowania od zaproszonych gości. Pani Emilia Kordylewska, przedstawicielka Starostwa Powiatowego we Włocławku dziękowała za dobrą współpracę. Pani Agnieszka Świątkowska – sekretarz i pan Józef Dąbrowski – przewodniczący Rady Gminy Choceń wyrazili wdzięczność za prężną działalność hufca i harcerstwa w Choceniu. Dyrektor Zespołu Szkół w Boniewie – Zbigniew Łuczak wraz z byłą panią dyrektor – Ewą Grochowiną mówili o wielkim wsparciu hufca przy rozwoju drużyn harcerskich w szkole w Boniewie. Następnie pan wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz i pani sekretarz – Anna Kozłowska składali podziękowania za wielki wpływ, jaki wywarł hufiec na wizerunek harcerstwa w Gminie Boniewo. Później pan Łukasz Bińkowski mówił o wielkim rozwoju hufca w dziedzinie ratownictwa. Potem pani Danuta Żelska z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach podziękowała za krótką, lecz owocną współpracę z dh. komendantką.  Następnie przedstawiciele chorągwi phm. Paweł Biały i hm. Beata Bardzińska chwalili oddaną i rzetelną działalność hufca na przestrzeni ostatnich lat. W ramach szacunku i podziwu dla pracy phm. Katarzyny Jankowskiej władze Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP przyznały jej Medal „Za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko – Pomorskiego” – czyli najwyższe wyróżnienie chorągwi. Była to bardzo podniosła chwila, gdyż otrzymanie takiego medalu jest doskonałym zwieńczeniem wieloletniej pracy z harcerzami i instruktorami.

Kiedy uczestnicy zjazdu przyjęli sprawozdania komendy hufca z działalności hufca w ostatniej kadencji, przyszedł czas na wybranie nowego komendanta. W trakcie jednogłośnego głosowania na nową komendantkę Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego wybrano phm. Elizę Zaborowską.

Nowo wybrany komendant musi zaproponować na zjeździe skład swojej komendy, w której muszą znaleźć się skarbnik oraz instruktor odpowiedzialny za program i pracę z kadrą. Oprócz nich, komendant może zaproponować inne funkcje w komendzie, które uważa za potrzebne do działania hufca. Phm. Eliza Zaborowska zaproponowała poniższy skład komendy:

  • skarbnik hufca – phm. Alicja Ryniec;
  • zastępca komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia – phm. Joanna Morawska;
  • zastępca komendanta ds. pozyskiwania środków – phm. Katarzyna Jankowska;
  • zastępca komendanta ds. społecznych i specjalności – phm. Piotr Jankowski;
  • zastępca komendanta ds. programowych – pwd. Justyna Paprocka;
  • członek komendy hufca ds. promocji – pwd. Liliana Bińkowska;
  • członek komendy – kwatermistrz hufca – phm. Michał Ryniec.

Każdy członek komendy wybierany jest w niezależnym od innych członków głosowaniu. Zjazd zdecydował o włączeniu do komendy wszystkie wyżej wymienione osoby.

Następnie odbył się wybór członków komisji rewizyjnej hufca. Komisja rewizyjna czuwa nad poprawnym i zgodnym z przepisami działaniem hufca, więc jest to jeden z najważniejszych organów w hufcu. Po jednogłośnym głosowaniu na członków komisji rewizyjnej wybrano: phm. Mateusza Grochowinę – przewodniczący; phm. Agnieszkę Golińską – wiceprzewodnicząca i pwd. Katarzynę Szelugę – sekretarz.

Na zakończenie zjazdu wniesiono tort z logo i napisem „Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego”.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom hufca i życzymy wielu pomysłów, owocnej pracy i jak najmniej trudności podczas sprawowania funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *