1%

1%

Pomóż nam się rozwijać, przekaż 1% podatku. Związek Harcerstwa Polskiego ma na celu wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Odbywa się to zgodnie z harcerskimi wartościami, które zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha, jak i w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej przesyłamy Kadrze Instruktorskiej, Zuchom, Harcerzom i Wędrownikom życzenia pozytywnego i braterskiego podejścia do świata na każdy dzień. Aby służba, którą pełnicie dawała Wam dużo szczęścia i satysfakcji. By nigdy nie brakowało Wam sił do pozostawienia tego świata lepszym, niż go zastaliście. Komenda ZHP Powiatu Włocławskiego