Bezpieczna Rodzina

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy „Bezpieczna Rodzina” w Gminie Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które biorą udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach z samoobrony oraz zajęciach z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętności u uczestników projektu wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli również udział w czterech wycieczkach …

Klub Młodzieżowy w Lubrańcu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego w Lubrańcu. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubraniec. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu …

Zjazd Nadzwyczajny i Zjazd Sprawozdawczy hufca

27 listopada 2021 roku w siedzibie naszego hufca odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny i Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Informacje o zjazdach (m. in. o czynnym prawie wyborczym) zostały podane w rozkazach L.11/2021 oraz L.12/2021 Komendantki Hufca. Do przeczytania możliwe są także: opinia komendy chorągwi o pracy komendy hufca oraz sprawozdanie i wniosek o absolutorium komisji rewizyjnej hufca.

Zbiórka wyborcza hufca

24 września 2021 roku w siedzibie naszego hufca odbędzie się zbiórka wyborcza dla rejonu kilku hufców Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej. Informacje o zbiórce (m. in. o czynnym prawie wyborczym) zostały podane w rozkazie Komendantki Hufca, dostępnym pod tym linkiem.

Spotkanie KSW

Spotkanie KSW

Zapraszamy wraz z opiekunami osoby chętne do otwarcia próby wędrowniczej i gotowe do jej zamknięcia na spotkanie Kapituły Stopni Wędrowniczych, które odbędzie się online 27 marca o godzinie 10:00.