Kontakty

Komenda Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
e-mail: powiatwloclawski@zhp.pl
NIP: 967–125-40–11

komendantka hufca
hm. Eliza Zaborowska
email: e.zaborowska@zhp.net.pl
tel. 695 860 806

skarbniczka
hm. Alicja Wiśniewska
email: alicja.wisniewska@zhp.net.pl
tel. 660 733 026

zastępczyni komendantki ds. programowych
pwd. Justyna Paprocka
email: justyna.paprocka@zhp.net.pl

zastępczyni komendantki ds. pozyskiwania środków
hm. Katarzyna Jankowska
email: katarzyna.jankowska@zhp.net.pl
tel. 697 288 519

zastępca komendantki ds. społecznych i specjalności
phm. Piotr Jankowski
email: piotr.jankowski@zhp.net.pl
tel. 723 256 445

zastępczyni komendantki ds. kształcenia i pracy z kadrą
hm. Joanna Morawska
email: hzkk.wloclawek.powiat@zhp.net.pl

członkini komendy hufca ds. promocji
phm. Liliana Bińkowska
email: liliana.binkowska@zhp.net.pl

zastępca komendantki ds. organizacyjnych
phm. Michał Ryniec
email: michal.ryniec@zhp.net.pl

kontakt z mediami
email: promocja.powiat.wloclawski@zhp.net.pl