Książeczki harcerskie/legitymacje zuchowe

1. O legitymacje zuchowe/książeczki harcerskie wnioskuje drużynowy odpowiednich zuchów/harcerzy.
2. Legitymację zuchową/Książeczkę harcerską może otrzymać członek ZHP wpisany w ewidencję, po Obietnicy Zuchowej/Przyrzeczeniu Harcerskim.
3. Koszt legitymacji zuchowej/książeczki harcerskiej pokryty jest ze środków hufca.
4. Za wydawanie legitymacji/książeczek w hufcu jest odpowiedzialna pwd. Marika Chojnacka (marika.chojnacka@zhp.net.pl, 696624275).
5. Odbiór legitymacji/książeczek możliwy jest w siedzibie hufca po wcześniejszym umówieniu.
6. Czas wydania legitymacji/książeczek wynosi około 14 dni roboczych.
7. W przypadku zniszczenia/zgubienia legitymacji/książeczki, hufiec nie pokrywa kosztów wydania następnej.
8. Podczas odbioru legitymacji zuchowych/książeczek harcerskich, drużynowy musi mieć ze sobą zdjęcia legitymacyjne w formacie 3,5×4,5 osób, za które pobiera legitymacje/książeczki.

Jeśli zamierzasz wnioskować o kilka książeczek/legitymacji, możesz skorzystać z tego pliku wpisując tam dane grupy osób na podstawie przykładu i załączyć do formularza.

Wniosek o przyznanie książeczki harcerskiej/legitymacji zuchowej:
[contact-form-7 id=”1063″ title=”Wniosek o przyznanie książeczki harcerskiej/legitymacji zuchowej”]