Materiały KSI

Terminy najbliższych posiedzeń:
Zostanie podany w najbliższym czasie.

Kontakt (kartę próby przewodnikowskiej lub podharcmistrzowskiej można wysłać w każdym momencie na adres):
ksi.powiat.wloclawski@zhp.net.pl

Aby otworzyć próbę na stopień instruktorski należy:
– zapoznać się z poniższymi załącznikami,
– znaleźć opiekuna próby (który posiada odpowiedni stopień instruktorski),
– rozpisać kartę próby oraz wniosek o jej otwarcie – przesłać wypełnione dokumenty na adres ksi.powiat.wloclawski@zhp.net.pl,
– stawić się na rozmowę podczas najbliższego spotkania Komisji Stopni Instruktorskich.

Podczas kończenia próby na stopień instruktorski należy złożyć wstępną dokumentację na adres ksi.powiat.wloclawski@zhp.net.pl na co najmniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji Stopni Instruktorskich.

Dla opiekuna prób na stopień przewodnika i podharcmistrza:

Zgodnie z regulaminem Komisji Stopni Instruktorskich, podczas przebiegu próby na stopień przewodnika potrzebne będą następujące dokumenty (do edycji dokumentów potrzebny będzie MS Word oraz zainstalowany font Museo – wersje pdf pokazują, jak wygląda wtedy dokument):

Podczas przebiegu próby na stopień podharcmistrza potrzebne będą następujące dokumenty (do edycji dokumentów potrzebny będzie MS Word oraz zainstalowany font Museo – wersje pdf pokazują, jak wygląda wtedy dokument):