Na szlaku wiedzy

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pt. “Na szlaku wiedzy – kreowanie wśród dzieci i młodzieży chęci zdobywania wiedzy na temat historii lokalnej i naszego kraju”.

W ramach projektu przewidziane są: • pomoc w odrabianiu lekcji, • zajęcia z fotografii i filmowania, • warsztaty kreatywne i rękodzielnicze, • zajęcia o tematyce historii lokalnej oraz kuchni regionalnej, • zajęcia z pierwszej pomocy, • wycieczki edukacyjne, wypoczynkowe, • zimowiska.

Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. i obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Choceń.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (tj. od 6 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (12 osób), która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie oraz ich otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 15 sierpnia 2020 roku zakończy się 15 września 2020 roku i będzie prowadzona w Siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego przy ulicy Sikorskiego 12 w Choceniu. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 697 288 519 oraz mailowo: powiatwloclawski@zhp.pl.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. .” Na szlaku wiedzy – kreowanie wśród dzieci i młodzieży chęci zdobywania wiedzy na temat historii lokalnej i naszego kraju”.

Całkowita wartość projektu: 36 087,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 34 200,00 zł Wkład własny: 1 887,00 zł