Organizatorzy

Organizatorami Wojewódzkich Mistrzostw w Ratownictwie w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są:

Chorągiew Kujawsko–Pomorska ZHP,

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego,

Harcerski Klub Ratowniczy „Echo” oraz

Łukasz Bińkowski „FANTOMAN”.

 

Sztab organizacyjny mistrzostw:
kierownik  – phm. Piotr Jankowski
(tel. 723 256 445, piotr.jankowski@zhp.net.pl),
zastępca kierownika – phm. Eliza Zaborowska
(tel. 695 860 806, e.zaborowska@zhp.net.pl),
kierownik merytoryczny – Łukasz Bińkowski
(tel. 795 648 795, info@fantoman.pl),
sekretarz – phm. Katarzyna Jankowska
(katarzyna.jankowska@zhp.net.pl),
promocja, kontakt z mediami – phm. Mikołaj Zaborowski
(tel. 603 41 32 41, mikolaj.zaborowski@zhp.net.pl),
logistyka – phm. Małgorzata Lewandowska
(malgorzata.lewandowska1@zhp.net.pl),
logistyka – phm. Michał Ryniec
(michal.ryniec@zhp.net.pl),
członek – pwd. Justyna Paprocka,
członek – phm. Mateusz Grochowina.