Święto Pieczonego Ziemniaka

Relacja z ostatniego Święta Pieczonego Ziemniaka 2017

Święto Pieczonego Ziemniaka odbywa się na przełomie września i października. Do niedawna  brały w nim udziały wszystkie piony wiekowe, jednak ostatnio stało się ono zuchowym świętem. Główną atrakcją jest oczywiście pieczenie ziemniaków, ale zuchy organizują z udziałem kartofla różne konkursy i zabawy.  Ostatnie Święto Pieczonego Ziemniaka odbyło się w Choceniu będąc jednocześnie startem roku zuchowego i harcerskiego 2017/2018 w Hufcu ZHP Powiatu Włocławskiego. Ponadto, połączyliśmy rozpoczęcie roku z akcją charytatywną, w której prawie 40 osób oddało krew.