Zespół Programowy

Zespół programowy hufca
email: justyna.paprocka@zhp.net.pl

szefowa

pwd. Justyna Paprocka

namiestniczka zuchowa

pwd. Kamila Łukaszewska

członkini zespołu

pwd. Milena Kożuszek

członek zespołu
dh. Kamil Piszczałka