Klub Młodzieżowy w Lubrańcu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego w Lubrańcu.

Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubraniec. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Włocławka, Płocka i Biskupina. Brali również udział w 5-dniowych półkoloniach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja, edukacja, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i świadomości na temat zagrożeń. Ponad to u osób z otoczenia nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 690,60 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi 2 690,60 zł (5 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *