Kontakty

Komenda Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
e-mail: powiatwloclawski@zhp.pl
NIP: 967–125-40–11

komendantka hufca
hm. Alicja Wiśniewska
email: alicja.wisniewska@zhp.net.pl
tel. 660 733 026

skarbniczka
phm. Małgorzata Lewandowska
email: malgorzata.lewandowska1@zhp.net.pl
tel. 663 394 752

zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą i kształcenia
hm. Eliza Zaborowska
email: e.zaborowska@zhp.net.pl
tel. 695 860 806

zastępczyni komendantki ds. programu
pwd. Justyna Walczak
email: justyna.walczak@zhp.net.pl
tel. 667 175 230