1%

Jak przekazać 1% podatku dla Związku Harcerstwa Polskiego?

Osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP numer KRS to 0000268190. Aby pieniądze trafiły do Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego w treści “Celu szczegółowego” należy wpisać HUFIEC ZHP POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO.

W 2019 roku uruchomiona została usługa e-PIT pod adresem podatki.gov.pl. Po zalogowaniu dostępny jest przygotowane zeznanie podatkowe, które nadal można edytować. Można również potwierdzić lub zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której przekazać chcemy 1% podatku.