Szkolenie drużynowych

Szkolenie drużynowych

W sobotę 27 maja w naszym hufcu odbyło się szkolenie. Skierowane było do drużynowych Hufca Włocławek-Powiat, a dotyczyło polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP oraz sytuacji intymnych w pracy harcerskiego wychowawcy. Po szkoleniu odbył się krótki apel, podczas którego wręczone zostały dyplomy udziału w szkolenia oraz złote liście dębu dla phm. Katarzyny Kurkiewicz i hm. Wiesława Gralaka, następnie w tym samym czasie miały miejsce posiedzenie hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich oraz odprawa kadry. W międzyczasie zawiązał się Krąg Instruktorów i Starszyzny w naszym hufcu. Na koniec odbyło się ognisko integracyjne, które zakończyło nasze spotkanie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom owocnego spotkania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *