Relacja ze Zlotu Niezwykłych

Relacja ze Zlotu Niezwykłych

Zlot Niezwykłych odbył się w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w szkole w Boniewie. Jego komendantką była phm. Alicja Ryniec, a funkcję oboźnego sprawował pwd. Mateusz Grochowina. Głównym punktem pierwszego dnia zlotu było ognisko.  Drużyny przedstawiły swoje zadanie przedzlotowe- notkę biograficzną o wybranym Niezwykłym Kujaw. Znaleźli się tam między innymi: znany na całym świecie Mikołaj Kopernik, jak i lokalny ks. Jarosław Włodarz oraz kombatant Jan Wypijewski. Pomiędzy prezentacjami śpiewaliśmy piosenki, które umilały nam czas i pozwalały zapomnieć o wszechobecnych komarach.

Poranek drugiego zlotu minął nam w oczekiwaniu na bieg patrolowy. O 10:00 ruszyły pierwsze patrole. Każdy poziom: zuchy, harcerze i harcerze starsi miał przygotowaną trasę przez wędrowników z Lubienia, Chocenia i Boniewa. Zadania obejmowały między innymi opatrywanie ran i złamań, robienie węzłów czy układanie ogniska. Harcerze musieli wykazać się inwencją twórczą przy nagrywaniu minutowej reklamy, tworzeniu w pełni ekologicznego stroju oraz wymyśleniu własnego pląsu. Po wyczerpującym biegu uczestnicy mieli chwilę odpoczynku i bawili się dalej w zajęciach poobiednich.  Zuchy sklejały własne ramki na zdjęcia, a harcerze i harcerze starsi mieli do rozwiązania zagadkę pt. Dracula. Nie była łatwa, ale nic nie tłumaczy tego, że harcerze uporali się z tym przez 20 minut, a harcerze starsi nie rozwiązali jej w ciągu godziny.  Zlot zakończyliśmy apelem, na którym przeczytano rozkaz o przyznaniu stopnia podharcmistrza komendantce naszego zlotu Alicji Ryniec  oraz wręczono liście dębu dla pwd. Kamili Woźniak i pwd. Mikołaja Zaborowskiego. Na koniec apelu odbyła się dekoracja drużyn biorących udział w biegu patrolowym.

Zlot pozwolił nam uświadomić sobie, że każdy z nas jest niezwykły i należy się starać, aby tę niezwykłość wzmacniać każdego dnia.

dh. Wiktoria Stęczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *