Hufcowa Komisja Rewizyjna

Hufcowa komisja rewizyjna

przewodniczący

 hm. Mateusz Grochowina

wiceprzewodnicząca

phm. Agnieszka Golińska

sekretarz

pwd. Katarzyna Szeluga