Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu

komendantka
hm. Alicja Wiśniewska

skarbniczka hufca
phm. Małgorzata Lewandowska

zastępczyni komendantki ds. programu
pwd. Justyna Walczak

zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą i kształcenia
hm. Eliza Zaborowska

Kwatermistrz

hm. Michał Ryniec