Komenda hufca

Komenda Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu

komendantka
hm. Eliza Zaborowska

skarbniczka hufca

hm. Alicja Wiśniewska

zastępczyni komendantki ds. programowych

pwd. Justyna Paprocka

zastępczyni komendantki ds. pracy z kadrą i kształcenia

hm. Joanna Morawska

zastępczyni komendantki ds. pozyskiwania środków

hm. Katarzyna Jankowska

zastępca komendantki ds. społecznych i specjalności

phm. Piotr Jankowski

zastępca komendantki ds. organizacyjnych

phm. Michał Ryniec

członkini komendy hufca ds. promocji 

phm. Liliana Bińkowska