Rajd Kujawski

Rajd Kujawski to pierwszy harcerski rajd pieszy organizowany na terenie powiatu włocławskiego. Skierowany jest do harcerzy, starszych harcerzy oraz wędrowników, ale zgłaszać się mogą na niego również osoby niezrzeszone w organizacjach harcerskich.

Rajd Kujawski został zorganizowany w celu zwiększenia atrakcyjności hufca i promowania dziedzictwa kulturowego dla codziennego turysty, także po zakończeniu rajdu. W ten sposób chcemy odcisnąć trwały ślad na krajoznawczej mapie powiatu włocławskiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2016 roku i przebiegała przez teren gmin Choceń, Boniewo, Chodecz i Lubień Kujawski.