Zjazd Zwykły Hufca

18 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka (ul. 3 maja 29, Choceń) odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Pod tym linkiem znajdziecie rozkaz zwołujący zjazd hufca: https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/kadrahufcazhpwloclawek-powiat/Shared%20Documents/Zjazd%20Hufca%20ZHP%20Powiatu%20W%C5%82oc%C5%82awskiego%202023/Rozkaz%20na%20Zjazd%2018.11.2023%20r..pdf?csf=1&web=1&e=RwpsMA