Nowe drużynowe w hufcu i wyciągi z rozkazów

Nowe drużynowe w hufcu i wyciągi z rozkazów

W trakcie hufcowych obchodów Dnia Myśli Braterskiej w Kruszynie odbył się apel, podczas którego odczytano wyciągi z rozkazów hufca. Na mocy rozkazu L 13/2018 z 30 września 2018 r. przyznano po jednym srebrnym liściu dębu druhnom pwd. Joannie Gawrońskiej i pwd. Aleksandrze Bartkowskiej oraz druhom phm. Mateuszowi Grochowinie i phm. Piotrowi Jankowskiemu. Odznaczenie jednego srebrnego liścia dębu wręczane jest instruktorom, którzy zaliczyli 3 lata służby instruktorskiej.

Ponadto w rozkazie udzielono pochwały wolontariuszom zaangażowanym w pomoc przy organizacji zawodów balonowych i modeli statków kosmicznych odbywających się w dniach 11 – 15 września 2018 r. Wyróżniono następujące osoby: pwd. Otylia Ling, phm. Michał Ryniec, pwd. Justyna Paprocka, Filip Piłatowski, Hubert Grzelak, Kacper Mosak, pwd. Wiktoria Bagińska, Magda Rosiak, pwd. Marika Chojnacka, phm. Małgorzata Lewandowska, Milena Nowak, Tomasz Korpusiński, Katarzyna Gawrysiak i phm. Piotr Jankowski.

Rozkaz L 16/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. jest ważny dla 37 DSH „Drzewce” z Boniewa. Otóż zwolniono z funkcji drużynowej „Drzewców” phm. Joannę Morawską, która pełniła tę funkcję 7 lat. Na jej miejsce na drużynową mianowano pwd. Karolinę Królak. Życzymy owocnej pracy!

Na mocy rozkazu L 1/2019 z 31 stycznia 2019 r. powiększył nam skład hufca, gdyż otwarto okres próbny Drużynie Harcerskiej z Chodcza. Na jej drużynową mianowano pwd. Justynę Paprocką. Ponadto na wniosek zastępcy komendanta hufca phm. Elizy Zaborowskiej udzielono pochwały za terminowy i przykładnie napisany plan pracy drużyny na rok 2018/2019. Pochwałę udzielono pwd. Katarzynie Jastrzębskiej, pwd. Wiktorii Bagińskiej, pwd. Katarzynie Woźniak oraz druhnie Katarzynie Kostańskiej. Te drużyny mają na pewno ciekawy harcerski rok!

Ostatnim rozkazem odczytanym na apelu był rozkaz L 2/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Komendantka hufca phm. Katarzyna Jankowska zawarła w nim życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Poza tym wręczono listy pochwalne od komendanta chorągwi hm. Jerzego Gębary następującym osobom: phm. Mateuszowi Grochowinie, phm. Michałowi Ryńcowi, phm. Elizie Zaborowskiej, phm. Mikołajowi Zaborowskiemu, phm. Alicji Ryniec, pwd. Justynie Paprockiej, druhowi Tomaszowi Korpusińskiemu, pwd. Katarzynie Szeludze oraz druhnie Marzenie Rynieckiej. Ostatnim punktem rozkazu były listy pochwalne od komendantki hufca dla druhen i druhów: pwd. Mariki Chojnackiej, pwd. Jacka Kowalewskiego, druhny Katarzyny Gawrysiak, pwd. Liliany Bińkowskiej, phm. Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk, druha Kacpra Mosaka, pwd. Beaty Myszkowskiej, druha Kamila Piszczałki, druha Sławomira Rewersa, pwd. Wiktorii Stęcznej, pwd. Kamili Woźniak i phm. Agnieszki Golińskiej.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom i mamy nadzieję, że pochwały staną się motywacją do dalszej pracy. Oby cały czas czerpali satysfakcję z harcerskiej działalności. Czuwaj!

pwd. Wiktoria Stęczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *