1%

1%

Pomóż nam się rozwijać, przekaż 1% podatku.

Związek Harcerstwa Polskiego ma na celu wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Odbywa się to zgodnie z harcerskimi wartościami, które zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha, jak i w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *