Projekt Bezpieczna Rodzina

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie pt. „Bezpieczna Rodzina” dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W ramach grantu przewidziane są: warsztaty kreatywne, zajęcia samoobrony i z pierwszej pomocy 4wycieczki, Piknik z atrakcjami oraz „Rodzinne granie” Działania w ramach projektu potrwają od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada2022r. Grant skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowal oraz terenu LSR. Udział …

Rekrutacja – Klub Młodzieżowy Optymistyczny

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, pt. Klub młodzieżowy „Optymistyczny” w Lubieniu Kujawskim. W ramach grantu przewidziane są: Warsztaty : integracyjne, kreatywne, prozdrowotne, z puszczaństwa i terenoznawstwa . 3 wycieczki, półkolonie podczas wakacji. Działania w ramach projektu potrwają od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. Grant …