Hufcowa Komisja Rewizyjna

Hufcowa komisja rewizyjna

przewodnicząca
phm. Agnieszka Golińska

wiceprzewodniczący
hm. Wiesław Gralak

sekretarz
pwd. Joanna Czynszak