Krzyże harcerskie/znaczki zucha

1. O znaczki zuchowe/krzyże harcerskie wnioskuje drużynowy odpowiednich zuchów/harcerzy.
2. Znaczek zucha/krzyż harcerski może otrzymać tylko członek ZHP wpisany w ewidencję.
3. Koszt znaczka zucha/krzyża harcerskiego pokryty jest ze środków hufca.
4. Za wydawanie znaczków zucha/krzyży harcerskich w hufcu jest odpowiedzialna pwd. Justyna Paprocka (justyna.paprocka@zhp.net.pl, 667 687 150).
5. Odbiór znaczka zucha/krzyża harcerskiego możliwy jest w siedzibie hufca po wcześniejszym umówieniu.
6. Czas wydania znaczka zucha/krzyża harcerskiego wynosi około 7 dni roboczych.
7. Harcerz może otrzymać znaczek zucha/krzyż harcerski tylko raz.
8. W przypadku zniszczenia/zgubienia znaczka zucha/krzyża harcerskiego, hufiec nie pokrywa kosztów wydania następnego.

Jeśli zamierzasz wnioskować o kilka krzyży/znaczków, możesz skorzystać z tego pliku wpisując tam dane grupy osób na podstawie przykładu i załączyć do formularza.

Wniosek o przyznanie krzyża harcerskiego/znaczka zucha:
[contact-form-7 id=”1833″ title=”Wniosek o przyznanie znaczka zuchowego/krzyża harcerskiego”]