Rubin

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, pt. Klub Młodzieżowy „Rubin” w Grabkowie.

W ramach projektu przewidziane są:

• pomoc w odrabianiu lekcji,
• zajęcia z fotografii i filmowania,
• warsztaty kreatywne,
• warsztaty rytmiczne i teatralne,
• zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa,
• zajęcia z integracji i animacji,
• wycieczki edukacyjne, wypoczynkowe,
• zimowiska.

Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. i obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kowal.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (tj. od 6 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (12 osób), która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie oraz ich otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 15 sierpnia 2020 roku zakończy się 15 września 2020 roku i będzie prowadzona w Siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego przy ulicy Sikorskiego 12 w Choceniu przy ulicy Sikorskiego 12 w Choceniu oraz w Zespole Szkół w Grabkowie (Grabkowo 51). Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 697 288 519 oraz mailowo: powiatwloclawski@zhp.pl.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Klub Młodzieżowy „Rubin” w Grabkowie.

Całkowita wartość projektu: 52 655,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł
Wkład własny: 2 655,00 zł