Hufiec Powiatu Włocławskiego

Hufiec Powiatu Włocławskiego

Tej jesieni nazwa naszego Hufca ZHP Włocławek-Powiat została zmieniona na Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego. Nie wydaje się to wielką zmianą, ale dla harcerzy będących w hufcu jest ona niezwykle ważna.

Poprzez zmianę nazwy chcemy podkreślić, że terytorium naszego działania to powiat włocławski. Członkami hufca są harcerze z gmin Choceń, Lubień Kujawski, Kruszyn, Boniewo i Kowal. Na terenie tych gmin organizowane są hufcowe zloty, biwaki i biegi patrolowe, dlatego pragniemy, aby o zmianie nazwy hufca dowiedziały się również osoby nie będące harcerzami.

W tym roku harcerskim miały miejsce już dwa duże wydarzenia: Święto Pieczonego Ziemniaka połączone z akcją oddawania krwi oraz Manewry harcerskie Harcmagedon. Podczas obu imprez w programie znalazł bieg patrolowy po Choceniu i okolicach. Uczestnicy biegów utrwalali wiedzę o pierwszej pomocy, udzielali jej, ale też doskonalili techniki harcerskie takie jak wiązanie węzłów czy rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa.


fot. Mikołaj Zaborowski

Kadra naszego hufca ma mnóstwo pomysłów i większość z nich z powodzeniem realizuje. Obecnie trwa akcja ,,Pielucha dla malucha” zorganizowana przez wędrowników z hufca. Zbierane są pieluszki i artykuły higieniczne dla dzieci z Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Maluch”. Powiększyliśmy grono osób, które ukończyły wędrowniczy kurs pierwszej pomocy. Dzięki temu zawiązaliśmy w hufcu Patrol ratowniczy, aby popularyzować umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz zwiększać wśród osób świadomość ich znaczenia.

W listopadzie tego roku odbyła się jesienna akcja szkoleniowa. Obejmowała ona kurs podharcmistrzowski oraz kursy metodyczne: zuchowy, harcerski i starszoharcerski. Wzięli w nim udział nie tylko harcerze z okolicznych środowisk, ale też członkowie innych hufców Chorągwi Kujawsko–Pomorskiej.

fot. Katarzyna Jankowska

Jak widać, Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego działa na wielu płaszczyznach. Skupia on harcerzy z wielu gmin naszego powiatu poprzez organizację licznych zlotów, biwaków i imprez. Kadra hufca stara się kształcić młodych instruktorów, aby w przyszłości to oni mogli przejąć obowiązki drużynowych w środowiskach naszego hufca. Działamy również społecznie np. poprzez akcję ,,Pielucha dla malucha” czy “Kropla braterstwa”. Mamy nadzieję, że zmiana nazwy hufca to krok ku kolejnym, większym i lepszym zmianom.

dh. Wiktoria Stęczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *