Projekt Bezpieczna Rodzina

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie pt. „Bezpieczna Rodzina” dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

W ramach grantu przewidziane są:

  • warsztaty kreatywne,
  • zajęcia samoobrony i z pierwszej pomocy
  • 4wycieczki,
  • Piknik z atrakcjami oraz „Rodzinne granie”

Działania w ramach projektu potrwają od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada2022r. Grant skierowany jest do mieszkańców Gminy Kowal oraz terenu LSR. Udział w rekrutacji mogą wziąć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (9 osób), a także osoby będące otoczeniem (3 osoby). Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Rekrutacja rozpoczęła się 20kwietnia i potrwa do 6maja bieżącego roku i  będzie prowadzona w siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego przy ulicy Sikorskiego 12 w Choceniu. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 697 288 519 oraz mailowo:katarzyna.jankowska@zhp.net.pl.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Bezpieczna Rodzina”

Całkowita wartość projektu: 52 756,84zł

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 zł

Wkład własny: 2 756,84zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *