Klub Młodzieżowy Kreatywny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.
realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Kreatywny” w Gminie Kowal.

Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne,prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczce do Włocławka i Płocka.
Na zakończenie projektu odbędą się 5-dniowe półkolonie oraz wycieczka do Biskupina.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja, edukacja, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i świadomości na temat zagrożeń.
Ponad to u osób z otoczenia nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 697,54 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu
ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi
2 697,54 zł (5 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *