Zjazd Nadzwyczajny i Zjazd Sprawozdawczy hufca

27 listopada 2021 roku w siedzibie naszego hufca odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny i Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Informacje o zjazdach (m. in. o czynnym prawie wyborczym) zostały podane w rozkazach L.11/2021 oraz L.12/2021 Komendantki Hufca. Do przeczytania możliwe są także: opinia komendy chorągwi o pracy komendy hufca oraz sprawozdanie i wniosek o absolutorium komisji rewizyjnej hufca.