Komunikat

Informujemy, że do Komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego wpłynęło zgłoszenie kandydatki na funkcję Komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zgłoszoną kandydatką jest hm. Alicja Wiśniewska, aktualnie pełniąca funkcję skarbniczki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego.

Zjazd Zwykły Hufca

18 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka (ul. 3 maja 29, Choceń) odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Pod tym linkiem znajdziecie rozkaz zwołujący zjazd hufca: https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/kadrahufcazhpwloclawek-powiat/Shared%20Documents/Zjazd%20Hufca%20ZHP%20Powiatu%20W%C5%82oc%C5%82awskiego%202023/Rozkaz%20na%20Zjazd%2018.11.2023%20r..pdf?csf=1&web=1&e=RwpsMA

Klub Młodzieżowy Optymistyczny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Optymistyczny” w Gminie Lubień Kujawski. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubień Kujawski. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa …

Klub Młodzieżowy Energiczny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Energiczny” w Gminie Włocławek.  Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Włocławek. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad …

Klub Młodzieżowy Kreatywny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Kreatywny” w Gminie Kowal. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne,prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu …