Rekrutacja do klubu “Inspiracja”

Klub młodzieżowy „Inspiracja” w Boniewie przy Hufcu ZHP Powiatu Włocławskiego zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu przewidziane są:
• zajęcia warsztatowe (doświadczenia i eksperymenty, survivalowe, rękodzielnicze),
• pomoc w odrabianiu lekcji,
• wyjazdy edukacyjne, wypoczynkowe,
• półkolonie wakacyjne.

Projekt jest realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2019 i obejmuje swym zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Boniewo.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (tj. od 6 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (12 osób), która jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub wykluczona społecznie oraz ich otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2019 roku zakończy się 30 kwietnia 2019 roku i będzie prowadzona w Siedzibie Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego przy ulicy Sikorskiego 12 w Choceniu oraz Zespole Szkół w Boniewie. Więcej informacji można otrzymać pod numerem telefonu: 697 288 519 oraz mailowo: powiatwloclawski@zhp.pl.

Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Klub młodzieżowy „Inspiracja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Całkowita wartość projektu: 51 790,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 49 200,00 zł
Wkład własny: 2 590,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *