Bezpieczna Rodzina

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy „Bezpieczna Rodzina” w Gminie Kowal.

Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które biorą udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach z samoobrony oraz zajęciach z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętności u uczestników projektu wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli również udział w czterech wycieczkach – do Szafarni, Uniejowa, Torunia i Włocławka. W ramach projektu odbyło się również wydarzenie „Bezpieczne wakacje”, a na zakończenie zaplanowano „Rodzinne granie”.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w życiu społecznym. Ich aktywizacja i edukacja. Ponad to u osób z otoczenia nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 756,84 zł. Projekt jest  dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi 2 756,84 zł (5 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *