Komunikat

Informujemy, że do Komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego wpłynęło zgłoszenie kandydatki na funkcję Komendantki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Zgłoszoną kandydatką jest hm. Alicja Wiśniewska, aktualnie pełniąca funkcję skarbniczki Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego.

Zjazd Zwykły Hufca

18 listopada 2023 roku o godzinie 10:00 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka (ul. 3 maja 29, Choceń) odbędzie się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego. Pod tym linkiem znajdziecie rozkaz zwołujący zjazd hufca: https://gkzhp.sharepoint.com/:b:/r/sites/kadrahufcazhpwloclawek-powiat/Shared%20Documents/Zjazd%20Hufca%20ZHP%20Powiatu%20W%C5%82oc%C5%82awskiego%202023/Rozkaz%20na%20Zjazd%2018.11.2023%20r..pdf?csf=1&web=1&e=RwpsMA

Bezpieczna Rodzina

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 20 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy „Bezpieczna Rodzina” w Gminie Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które biorą udział w warsztatach kreatywnych, zajęciach z samoobrony oraz zajęciach z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa prowadzonych przez wykwalifikowanych ratowników. Dzięki zdobytej na zajęciach wiedzy i umiejętności u uczestników projektu wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy wzięli również udział w czterech wycieczkach …

Klub Młodzieżowy w Lubrańcu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 kwietnia 2022r. do 30 listopada 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego w Lubrańcu. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubraniec. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa i terenoznawstwa. Ponad to uczestnicy projektu …

Klub Młodzieżowy Optymistyczny

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Optymistyczny” w Gminie Lubień Kujawski. Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubień Kujawski. Do projektu zrekrutowanych zostało 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego takich jak: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty kreatywne, prozdrowotne, warsztaty integracyjne z rozwojem interpersonalnym oraz warsztaty z puszczaństwa …