Hufcowa Kapituła Odznaczeń

Hufcowa Kapituła Odznaczeń

przewodnicząca

hm. Joanna Morawska

członkini

hm. Katarzyna Kurkiewicz-Błaszczyk

członek

hm. Mateusz Grochowina

członek

hm. Wiesław Gralak

członkini

phm. Agnieszka Golińska

członkini
phm. Anna Latowska