Książeczki instruktorskie

1. O książeczki instruktorskie wnioskuje instruktor ZHP.
2. Książeczkę instruktorską może otrzymać członek ZHP wpisany w ewidencję po złożeniu zobowiązania instruktorskiego.
3. Koszt książeczki instruktorskiej pokryty jest ze środków hufca.
4. Za wydawanie książeczek w hufcu jest odpowiedzialna dh. Katarzyna Gawrysiak (katarzyna.gawrysiak@zhp.net.pl, 723 416 933).
5. Odbiór książeczek możliwy jest w siedzibie hufca po wcześniejszym umówieniu.
6. Czas wydania książeczek wynosi około 14 dni roboczych.
7. W przypadku zniszczenia/zgubienia książeczki, hufiec nie pokrywa kosztów wydania następnej.
8. Podczas odbioru książeczek instruktorskich, interesant musi mieć ze sobą zdjęcia legitymacyjne w formacie 3.5 cm × 4.5 cm.

Wniosek o przyznanie książeczki instruktorskiej:
[contact-form-7 id=”1972″ title=”Wniosek o przyznanie książeczki instruktorskiej”]